Da li će desničarska stranka AfD biti zabranjena?

Sve je veći broj pojedinaca koji traže zabranjivanje „ekstremno desničarkse stranke AfD“. Zastupnik CDU-a u Bundestagu Marco Wanderwitz najavio je da traži podršku za prijedlog zabrane AfD u Bundestagu. Zagovornika zabrane ima i u drugim strankama, poput Grüne (Zeleni).

Samo Bundestag može podnijetu zahtjev za zabranu stranke

Hoće li to učiniti politička je odluka. Stranka se može zabraniti ako ima za cilj eliminirati i narušiti temeljni slobodni demokratski poredak (fdGO). Savezni ustavni sud je to konkretizirao: (fdGO) ima tri temeljna načela:
zaštitu ljudskog dostojanstva, demokraciju i vladavinu prava.

AfD zastupa mnoga stajališta koja ne može provesti prema sadašnjem Temeljnom zakonu. Jedno od stajališta AfD je raspuštanje Europske Unije. Članstvo Njemačke u EU izričito je sadržano u Temeljnom zakonu. Da bi mogao sprovoditi svoju politiku, AfD bi prvo morao na mnogo mjesta promijeniti Temeljni zakon, što je legitimno i ne opravdava zabranu stranke.

Njemački institut za ljudska prava fokusirao se  na “rasističko nacionalno-etničko usmjerenje” AfD-a, koji propagira “zatvoreno i homogeno društvo u kojem se ljudi dijele na ‘nas’ i ostale po kriteriju hijerarhizacije kulture”.

Protjerivanje migranata

AfD se otvoreno zalaže za protjerivanje migranata, a njegovi članovi otvoreno govore da pojedini narodi i religije nisu dobrodošli u Njemačkoj. Unatoč tome Afd je desničarska stranka koja dobija sve veći broj glasova i uskoro bi trebala postati vodeća stranka u Njemačkoj.

AfD se otvoreno zalaže za protjerivanje migranata, a njegovi članovi otvoreno govore da pojedini narodi i religije nisu dobrodošli u Njemačkoj. Unatoč tome Afd je desničarska stranka koja dobija sve veći broj glasova i uskoro bi trebala postati vodeća stranka u Njemačkoj.