Registrovani električni automobili u Njemačkoj do 2023. godine

U januaru 2023 preko milion električnih vozila u Njemačkoj

Elektromobilnost je opći termin za korištenje vozila s električnim pogonom. To mogu biti električni automobili, električni autobusi ili čak električni avioni. U fokusu rasprava u Njemačkoj, ali i u Europi, posebno su električni automobili. Namijenjeni su unapređenju održive mobilnosti. Iz tog razloga, Europska unija je početkom 2023. godine, u kontekstu promjene u mobilnosti, donijela odluku o zabrani konvencionalnih vozila s benzinskim ili dizelskim gorivom od 2035. godine. To znači da u EU nakon te godine više neće biti dopušteni automobili koji koriste fosilna goriva. Automobilska industrija, ali i sektori zrakoplovstva i brodarstva, trenutno su suočeni s ogromnim promjenama.

Prema podacima Saveznog ureda za motorna vozila, broj registriranih putničkih automobila s čistim električnim pogonom (BEV) u Njemačkoj prvi put je premašio milion vozila 2022. godine. 2012. godine u Njemačkoj je bilo samo oko 4.500 električnih automobila.

Na dan 1. januara 2023. godine, bilo je prijavljeno oko 1,01 miliona vozila. Na dan 1. jula 2023. godine, taj broj se popeo na oko 1,17 miliona.

Ovdje su prikazani putnički automobili sa isključivo električnim izvorom energije (BEV).

Pored čistih baterijskih električnih automobila, hibridni automobili često su opremljeni električnim motorima; posebna vrsta hibridnih vozila su tzv. priključno-hibridni automobili (PHEV) koji se mogu puniti izvan vozila (preko utikača). Priključno-hibridni i BEV se, prema definiciji, smatraju električnim automobilima (s mogućnošću vanjskog punjenja). Na toj definiciji se temelji i tvrdnja da je cilj od milion električnih automobila u Njemačkoj već ostvaren  2021. godine. Trenutni cilj njemačke vlade je postizanje broja od sedam do deset miliona električnih automobila i najmanje milion punionica do 2030. godine.

Budući da su električni automobili trenutno relativno skupi, država podržava njihovu nabavku subvencijom. Subvencionira se nabavka (kupovina ili leasing) električnih vozila čija neto maloprodajna cijena osnovnog modela ne prelazi 65.000 eura. Isključivo čisti baterijski električni automobili i vozila na gorivne ćelije imaju pravo na subvenciju do 6.750 eura, od 1. januara 2023. godine plug-in hibridna vozila više nisu podržana. Dio subvencije snosi Savezna vlada, a dio proizvođač automobila.

Kakav je udio električnih automobila?

 Udio električnih automobila u ukupnom broju putničkih automobila u Njemačkoj kontinuirano raste, te je 2023. godine iznosio oko 3,9 posto (BEV i PHEV). Kod registracije novih automobila, udio električnih automobila bio je 17,7 posto (BEV) i 13,7 posto (PHEV). Prema prognozi, udio električnih automobila u ukupnom broju vozila mogao bi do 2025. godine iznositi već 11,1 posto, a do 2030. godine čak 24,4 posto.                                                                                                                                                                         
Kada su električni automobili izumljeni? Prvi automobili koji su bili pokretani baterijama ili elektromotorima datiraju iz 1830-ih godina. Međutim, tada se još nije govorilo o automobilima. Danas se vozilo razvijeno 1888. godine od strane Andreasa Flockena u gornjofrankonskom Coburgu smatra prvom električnom automobilom na svijetu.