Nova uredba: Moguće je prijaviti bolovanja putem telefona

Ponovno su moguće telefonske prijave bolesti. Ministar zdravstva Karl Lauterbach već je ljetos predstavio odgovarajući zakon. Relevantni propisi doneseni su u četvrtak.

Telefonsko bolovanje se primjenjuje od 07.12.2023. Nakon telefonske konzultacije, početna potvrda o nesposobnosti za rad može se izdati do pet kalendarskih dana. Pacijenti moraju posjetiti svoju doktorsku ordinaciju radi kontrolne potvrde o nesposobnosti za rad.