Njemačka multinacionalna kompanija Continental planira ukinuti oko 5.500 radnih

Njemačka multinacionalna kompanija Continental planira ukinuti oko 5.500 radnih mjesta širom svijeta kao dio mjera za jačanje konkurentnosti svog automobilskog sektora. Ukinut će se nekoliko hiljada administrativnih radnih mjesta, posebno u odsjeku za automobilske ekrane i sisteme za pomoć u vožnji. Ovo predstavlja manje od tri posto od ukupno 200.000 zaposlenih u kompaniji. Najmanje hiljadu radnih mjesta biće ukinuto u Njemačkoj.

Najava o ukidanju radnih mjesta u Continentalu ukazuje na dublje izazove unutar automobilske industrije, posebno u Njemačkoj. Ova odluka odražava težnje kompanije da optimizira troškove i poboljša efikasnost u svjetlu sve veće konkurencije i brzih tehnoloških promjena u sektoru. Cilj je ostvariti značajne uštede i povratiti profitabilnost, posebno u segmentu koji se bavi naprednim tehnologijama za vozila. S obzirom na globalnu orijentaciju i veličinu kompanije, ovaj potez također signalizira moguće slične korake drugih igrača u industriji, što bi moglo imati šire implikacije za tržište rada i ekonomiju u cjelini